Ajankohtaista

Tilastokeskus: Ilmalämpöpumput ovat yleistyneet huomattavasti – moni luopuu sähkö- ja öljylämmityksestä

Ilmalämpöpumput yleistyneet

Maalämpö ja ilmalämpöpumppu ovat yleistyneet pääasiallisina lämmitystapoina etenkin omakotitaloissa vuosiin 2012 ja 2016 verrattuna.

Asia selviää Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon ennakkotiedoista. Tutkimuksen tiedot ovat kotitalouksien ilmoittamia.

Maalämpö yleistyi pääasiallisena lämmitystapana jokaisessa talotyypissä. Kaikista taloista yhdeksän prosenttia lämmitetään maalämmöllä. Suurinta kasvu on ollut omakotitaloissa, joissa maalämpöä hyödyntää 15 prosenttia, sekä muissa pientaloissa, kuten rivitaloissa sekä paritaloissa, joissa maalämpöä käyttää 11 prosenttia.

Myös ilmalämpöpumppu on yleistynyt kotitalouksien omien vastausten perusteella huomattavasti, etenkin omakotitalojen pääasiallisena lämmitystapana. Omakotitaloista 12 prosenttia lämmitetään ensisijaisesti ilmalämpöpumpulla, kun taas muissa pientaloissa sen osuus on viisi prosenttia. Kerrostaloista 89 prosenttia puolestaan lämmitetään kaukolämmöllä.

Sähkö- ja öljylämmityksestä on luovuttu etenkin omakotitaloissa ja muissa pientaloissa. Suoran sähkölämmityksen osuus on pienentynyt kaikissa muissa talotyypeissä kuin kerrostaloissa. Kaikkien talotyyppien tasolla suoran sähkölämmityksen osuus on 21 prosenttia. Omakotitaloista 36 prosenttia lämmitetään sähköllä ja muissa pientaloissa sähkölämmityksen osuus on 28 prosenttia. Myös öljylämmityksen osuus on pienentynyt. Kaikista asunnoista viisi prosenttia lämmitetään öljyllä.

Sähkö- ja hybridiautot yhä melko harvinaisia

Vaikka sähkö- ja hybridiautojen kysyntä on kasvanut, ovat ne yhä tilastollisesti suhteellisen harvinaisia. Kotitalouksista kahdeksalla prosentilla on sähkö- tai hybridiauto, kun taas polttomoottoriauto on 72 prosentilla kotitalouksista. Kaikkien autotyyppien tasolla kotitalouksista vähän yli puolet omistaa yhden auton, viidesosa kaksi autoa ja neljä prosenttia yli kaksi autoa.

Lue alkuperäinen artikkeli Kauppalehdestä

Viimeisimmät artikkelit