Ajankohtaista

Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi

Maalämpö omakotitaloon, Salo Perniöntie

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Avustushaku avautui 1.9.2020, mutta avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Hankkeen on oltava valmis, laskun on oltava maksettu ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään 18.11.2022.

 
Avustus lomake lähetetään osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Maksatus lomake lähetetään osoitteeseen: ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi

Lue lisää avustuksesta

ELY logo

  • Rakennuksen tulee olla Ympärivuotisessa asuinkäytössä ja nykyinen öljylämmitys korvataan ilma-vesilämpöpumpulla, maalämpöpumpulla tai kaukolämmöllä. Näillä ehdoin saadaan hyödynnettyä maksimi tukisumma. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnoille.
  • Avustushaku avautuu alustavan tiedon mukaan syyskuun 2020 alussa, mutta avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti.
  • Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.
  • Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta.
  • Avustusta ei myöskään voida myöntää, jos hakijalle on myönnetty muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen
  • Avustus myönnetään kustannusarvion perusteella, ja avustus maksetaan, kun hakija on ensin maksanut kustannukset kokonaan.
  • Avustushaku avautuu alustavan tiedon mukaan syyskuun 2020 alussa.

 

Avustus lomake lähetetään osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Maksatus lomake lähetetään osoitteeseen: ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi

Viimeisimmät artikkelit