Ajankohtaista

Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi

Maalämpö omakotitaloon, Salo Perniöntie

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Pientalojen omistajille tarjolla olevaa fossiilisesta öljy- ja maakaasulämmityksestä luopumisen avustusta on jäljellä vielä noin 42 miljoonaa euroa, mikä riittää yli 10 000 pientalon omistajalle. Avustusta myönnetään niin pitkään kuin rahat riittävät, kuitenkin enintään elokuuhun 2025 asti.

Avustus lomake lähetetään osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Maksatus lomake lähetetään osoitteeseen: ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi

Lue lisää avustuksesta

ELY logo

  • Rakennuksen tulee olla Ympärivuotisessa asuinkäytössä ja nykyinen öljylämmitys korvataan ilma-vesilämpöpumpulla, maalämpöpumpulla tai kaukolämmöllä. Näillä ehdoin saadaan hyödynnettyä maksimi tukisumma. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnoille.
  • Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.
  • Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta.
  • Avustusta ei myöskään voida myöntää, jos hakijalle on myönnetty muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen
  • Avustus myönnetään kustannusarvion perusteella, ja avustus maksetaan, kun hakija on ensin maksanut kustannukset kokonaan.
  • Avustusta on hakenut tähän mennessä lähes 31 000 pientalon omistajaa, ja sitä on myönnetty noin 25 000 öljylämmityksen vaihtajalle ja noin 1 000 maakaasulämmityksen vaihtajalle. Avustusta on maksettu jo noin 88 miljoonaa euroa, joten remontti on toteutettu yli 22 300 pientalossa. (18.12.2023)

 

Avustus lomake lähetetään osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Maksatus lomake lähetetään osoitteeseen: ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi

Artikkelia korjattu.18.12.2023.
Julkaistu 15.11.2021

Viimeisimmät artikkelit