Energia-arviointi

Tilaa ilmainen energia-arviointi/asiantuntijakäynti

Energia-arviointi sisältää asiantuntijakäynnin jälkeen tehdyn kirjallisen energialaskelman, energiaratkaisujen kartoituksen ja kirjallisen tarjouksen. Energialaskelman pohjalta voidaan valita ja mitoittaa sopiva lämmitysjärjestelmä ja lämmönlähde.

  Laite on

  Saneerauskohteissa nykyistä energiankulutusta verrataan uuden järjestelmän arvioituun energiankulutukseen ja näin selvitetään investoinnin säästöt ja takaisinmaksuaika. Uudisrakennuksissa energialaskelmalla selvitetään kiinteistön odotettavissa oleva energiankulutus.

  Energiankulutusta laskettaessa otetaan huomioon materiaalit, rakenteet, käyttötiedot jne. Myös kiinteistön lämmönvarauskyky vaikuttaa laskelmiin. Suuret ja painavat talot varastoivat enemmän lämpöä ja luovuttavat sitä hitaammin.

  Laskelmissa otetaan huomioon myös aurinko, vuodenajat, kiinteistössä asuvien ihmisten lukumäärä sekä lämpöä jossain muodossa luovuttavat laitteistot ja koneet.

  On tärkeää, että energialaskelma on luotettava, tarkka ja ammattitaidolla tehty. Laskelman täytyy perustua standardisoituihin ja hyväksyttyihin laskentamalleihin. Näin saadaan oikea tulos.

  Valikko