Maalämmön asennus

Maalämmön asennus

Maalämpö Turku ja Salo

Maalämmön asennus ammattitaidolla Turun ja Salon seudulla avaimet käteen -palveluna niin omakoti-, rivi- ja kerrostaloihin kuin teollisuuskiinteistöihinkin. Maalämpöpumppu on ekologinen ja kestävä ratkaisu. Asennamme Nibe- ja AlphaInnotec-merkkien maalämpöpumppuja uudis- ja saneerauskohteisiin. Palvelemme teitä maalämpöpumppukysymyksissä ja autamme valitsemaan juuri oikean kokonaisuuden!


1

Jo yli 500 asennettua maalämpöpumppua Salon seudulla omakotitaloihin, rivitaloihin, kerrostaloihin ja teollisuuskiinteistöihin

Maalämpö on edullinen ja ympäristöystävällinen lämmitystapa

Maalämpö on uusiutuva ja halpa energiamuoto, jota kyetään nykyään hyödyntämään erittäin tehokkaasti. Kesäisin auringonlämpö varastoituu maahan ja kallioperään, sekä vesistöihin auringonpaisteen, lämpimän ilman ja sateiden kautta. Talvella pohjoisella pallonpuoliskolla auringon lämmittävä vaikutus on mitätön, jonka vuoksi auringon energiaa hyödynnetään lämpimän maaperän ja kallioperän avulla.

Maalämmön edut

Maalämpöpumppu on edullinen ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto. Maalämpöpumppu toimii sähköllä. Yleensä maalämpöpumppu kykenee tuottamaan 1 kilowatilla sähköä noin 4 kilowattia lämmitysenergiaa. Sähkölämmitykseen verrattuna maalämpöpumppu kykenee tuottamaan 4 kertaa enemmän lämpöenergiaa. Maalämpöä käyttävä rakennus on myös huomattavasti energiaomavaraisempi, jolloin hinnanmuutokset eivät vaikuta yhtä rajusti lämmityslaskun suuruuteen.

Maalämpöpumpun toimintaperiaate

Maalämpöä hyödynnetään maahan kaivettavalla putkistolla tai porakaivolla. Maahan tai porakaivoon upotetaan putkisto, jossa kiertää jäätymätön liuos. Jäätymätön liuos kiertää putkistosta rakennuksessa sijaitsevaan maalämpöpumppuun.

Maalämpöpumpussa lämmin liuos kohtaa kylmäaineen, johon liuoksen lämpö siirtyy. Kylmäaineesta lämpöä luovutetaan aluksi höyrynjäähdytin-lämmönsiirtimessä lämpimän käyttöveden kuumentamiseen lämminvesivaraajaan. Sen jälkeen kylmäaine luovuttaa lämpöä lauhdutin-lämmönsiirtimessä vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Maalämpö lämmitysmuotona on sitä edullisempi mitä enemmän lämmitysenergiaa rakennuksessa kuluu. Vuosittainen säästö on merkittävä erityisesti suurissa rakennuksissa. Maalämpöpumppu voidaan asentaa lähes kaikkiin rakennuksiin ja nykyään se asennetaankin lähes 50 % uudisrakennuksista.

Maalämpöjärjestelmällä onnistuu myös maajäähdytys

Maalämpöjärjestelmää voi hyödyntää kesällä jäähdytykseen sisään puhallettavassa ilmassa. Maajäähdytys on ympäristöystävällinen tapa jäähdyttää kiinteistö.

Maajäähdytyksestä käytetään myös nimeä passiivijäähdytys, maakylmä ja maaviileä. Maalämpöä ja maakylmää kannattaa käyttää kaikissa sisäilman järjestelmissä, aina kun se on mahdollista.

Maajäähdytyksen hyödyt

 • Maalämmön porakaivon maaliuosta käytetään jäähdyttämiseen
 • Maajäähdytykseen tarvitaan lämpökaivon lisäksi vain kiertovesipumppu ja puhellinkonvektori
 • Lähes ilmainen tapa sisäilman jäähdyttämiseen
 • Ei lisää energiankulutusta
 • Rakennuksesta varastoitunut lämpö parantaa maalämpöpumpun lämmitystehokkuutta talvella
 • Maalämpö on alkuinvestointien jälkeen ilmaista
 • Maalämpö-järjestelmä soveltuu myös vanhempiin rakennuksiin

Energiaa säästävä ratkaisu sisäilman viilentämiseen

Maajäähdytys on hyvin edullista, sillä ilmaisen jäähdytys-energian osuus on reilut 95-98 prosenttia. Energiankulutus ei juurikaan nouse jäähdytyksen käyttöönotossa, koska sähköenergiaa kuluu vain kiertovesipumpun ja puhallinkonvektorin toimintaan.

Maalämmön energialähteeksi poratussa lämpökaivossa kiertävää maaliuosta voidaan käyttää myös kiinteistön jäähdytykseen. Maajäähdytyksen hyödyntämiseen tarvitset lämpökaivon lisäksi vain kiertovesipumpun jäähdytysenergian tuottamiseen ja puhallinkonvektorin jäähdytyksen jakamiseen kiinteistön huoneilmaan. Kallioperä tai porakaivo varastoi rakennuksesta siirrettyä lämpöä talveksi, mikä parantaa maalämpöpumpun lämmitystehokkuutta.

Maakylmää voi käyttää myös teollisuuslaitosten sekä liikekiinteistöjen jäähdyttämiseen. Maakylmän hyödyntäminen lyhentää maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuaikaa entisestään etenkin suurissa kohteissa.

Maalämmön asennus

 • Energia-arviointi
  Asiantuntija tekee arvion siitä minkälainen maalämpöpumppukokonaisuus on paras kyseisessä kohteessa ja antaa kirjallisen tarjouksen asiakkaalle.
 • Aikataulutus ja yksityiskohdat
  Sovimme asiakkaan kanssa aikatauluista sekä käymme läpi suunnitelmat lämpökaivon paikkaan, pumpun asennuspaikkaan, putkivetoihin ja sähkötöihin liittyen. Palveluihimme kuuluu myös toimenpideluvan hakeminen asiakkaan puolesta.
 • Lämpökaivon poraus tai lämmönkeruuputkiston asennus
  Lämpökaivo on yleisin maalämmön lähde. Lämpökaivo porataan rakennuksen viereen ja sen syvyys on noin 80-250 metriä. Kaivon pohjalle saakka upotetaan muoviputkilenkki, jonka avulla maalämpöä kerätään. Lämpökaivon etuna on sen energiatehokkuus verrattuna lämmönkeruuputkistoon. Kaivosta saadaan kaksinkertainen määrä energiaa per putkimetri verrattuna keruuputkistoon. Tällä menetelmällä säästytään myös mittavilta kaivuutöiltä tontilla. Routimattomuus on yksi lämpökaivon merkittävimmistä eduista.Lämpökaivo ei ole välttämättä mahdollinen kaikilla tonteilla, jonka vuoksi lämmönkeruuputkisto tulee silloin kysymykseen.Lämmönkeruuputkisto kaivetaan maahan laajalle alueella noin metrin syvyyteen. Lämmönkeruuputkisto voidaan asettaa myös vesistöön vähintään 2 metrin syvyyteen. Porakaivoon verrattuna keruuputkisto on edullisempi vaihtoehto maalämmön talteenottamiseksi.
 • Maalämpöpumpun asennus
  Mahdollinen vanha lämmitysjärjestelmä puretaan ja viedään pois. Lämpökaivosta tulevat lämmönkeruupirin putket asennetaan maalämpöpumpulle. Maalämpöpumppu kytketään talon lämmönjako-, käyttövesi- ja sähköjärjestelmään. Asennuksen yhteydessä vanhat paisunta-astiat, syöttösekoitusventtiili ja tarvittaessa vanhat kiertovesipumput uusitaan.
 • Käyttöönotto ja luovutus
  Maalämpöpumppu käynnistetään ja järjestelmään tehdään tilaajan taloon sopivat säädöt. Laitteen toimintaa tarkkailemalla ja testaamalla varmistetaan järjestelmän toimivuus. Tilaajalle annetaan käyttöneuvonta, käyttöohjekirjat sekä opastus takuu- ja huoltoasioihin liittyen.

Maalämpöpumpun hinta asennuksineen

Maalämmön hinta määräytyy tapauskohtaisesti maalämpöpumpusta, lämpökaivon porauksesta sekä asennustöistä. Hintaan vaikuttaa myös rakennuksen ikä, koko, asukasluku, varustelutaso, maaperän laatu ja olemassa oleva lämmitysjärjestelmä.

Lämpökaivon porauksen hinta määräytyy metrihinnan perustella, riippuen siitä porataanko maaperää vai kalliota. Hintaan vaikuttaa myös energiantarve, eli kuinka paljon energiaa tulisi saada, jotta maalämpöpumppu toimisi optimaalisesti.

Maalämpöpumpun hinta määräytyy tehon tarpeen ja ominaisuuksien mukaan. Sen hinta vaikuttaa myös osaksi maalämmön hintaan. Siksi on tärkeää määrittää pumpun teho porakaivosta otettavan tehon mukaiseksi. Pumpuissa on myös muita eroja, joita kannattaa tutkia ammattilaisen kanssa.

Lämmitysmuodon vaihtamiseen on saatavana kotitalousvähennystä sekä energia-avustusta, jota on mahdollista saada yksityistalouksiin ja taloyhtiöihin.

Saat tarkan kirjallisen tarjouksen sitoumuksetta tilaamalla ilmaisen energia-arvioinnin tai soittamalla (02) 727 5700

Maalämmöstä usein kysyttyä

Maalämpö on kannattava vaihtoehto lämmitysjärjestelmäksi kaikissa kohteissa, joissa on vesikiertoinen lämmitys. Maalämpö on helppokäyttöinen ja energiatehokas valinta.

Suunnitteluvaiheessa vertaillaan aina maalämmön kustannuksia nykyiseen lämmitysjärjestelmään. Asiakas voi helposti laskea maalämmön tuomat säästöt ja laitteiston takaisinmaksuajan. Annamme asiakkaalle kohteesta tarkat kirjalliset laskelmat.

Maaperän matalana pysyttelevää lämpötilaa, ns. maaviileää, voi hyödyntää esimerkiksi puhallinkonvektorien avulla viilennyksessä.

Maalämpöpumpun porauksesta työn osuus (noin 80 prosenttia) ja pumpun asennustyö ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

Nibe-maalämpölaitteiston takuu on 3 vuotta. Lisäksi on mahdollista saada LVI-vakuutuksen kanssa 3 vuotta lisäturvaa. AIT-maalämpölaitteistolla on 5 vuoden takuu.

Maalämpölaitteiston asennustarvikkeille annamme 3 vuoden ja asennuksille 5 vuoden takuun.

Asiakas sopii Energiatalo Järven myyjän kanssa laitetoimituksesta. Olemme hakeneet valmiiksi kyseisen kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnasta asiakkaan myöntämällä valtakirjalla toimenpideluvan maalämpökaivon poraukselle. Luvan saatuamme järjestämme porauskaluston sovittuna ajankohtana tekemään lämpökaivon ja putkituksen pannuhuoneeseen.

Sen jälkeen öljykattila irrotetaan, kannetaan ulos ja toimitetaan metallinkeräykseen, ellei asiakas halua pitää sitä. Uusi maalämpölaitteisto asennetaan öljykattilan tilalle. Samalla lähes koko pannuhuoneen putkistopaketti uusitaan.

Öljysäiliö tyhjennetään, puhdistetaan ja poistetaan käytöstä. Talon rakenteissa olevan säiliö voidaan jättää paikoilleen tai purkaa. Maanvarainen säiliö on kaivettava ylös muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Maalämpöpumppu on käytettävissä heti, kun se on asennettu paikoilleen.

Maalämpöpumppu on huoltovapaa laitteisto. Lämmitysverkostoon laitetaan asennuksen yhteydessä lianerotin, joka on järjestelmän vaihdon jälkeen puhdistettava pari kertaa vuodessa. Asiakas pystyy puhdistamaan sen itse. Lianerotin tarkistetaan kerran vuodessa sen jälkeen, kun järjestelmään ei enää kerry roskia.

Maalämpöpumpun toimintaan liittyvissä mahdollisissa teknisissä ongelmissa on käännyttävä ammattilaistemme puoleen.

Maalämpöpumppu voidaan asentaa pieneenkin omakotitaloon, sillä ns. invertterilaitteistot mukautuvat kiinteistön tehontarpeeseen hyvinkin tarkkaan.

Lämpökaivo on yleensä tarkoitettu minimissään noin 110-neliöiselle rakennukselle.

Maalämpö taloyhtiöön

Ympäristöystävällinen ja edullinen maalämpö sopii myös kerros- ja rivitalojen lämmitysjärjestelmäksi. Useassa öljy- tai kaukolämmitteisessä taloyhtiössä on päätetty siirtyä maalämpöön sen tuomien säästöjen pohjalta. Maalämpöjärjestelmään siirtyminen on myös kannattavaa isolle kiinteistölle, sillä investointi rahoitetaan yleensä maalämmön tuottamilla säästöillä. Näin ollen yhtiövastiketta ei tarvitse nostaa ja vastikkeen ylijäämä voidaan laittaa taloyhtiön säästöön.

Lisäksi maalämpö on helppo kytkeä vesikiertoiseen patteri- tai lattialämmitysjärjestelmään. Myös ympäristöystävällinen maajäähdytys on liitettävissä järjestelmään, joka lisää asumismukavuutta kesähelteillä.

Soita: (02) 727 5700 ja kysy lisää

Maalämmön hyödyt taloyhtiölle

Investointi on kannattavaa heti käyttöönoton alusta alkaen. Maalämpöjärjestelmä säästää lämmityskuluissa niin paljon, että se riittää usein kattamaan investointia varten otetun lainan korot ja lyhennykset. Maalämpöön siirtyminen myös nostaa asuntojen arvoa.

Vanhemman kiinteistön siirtyessä maalämpöön, voidaan lämmityskustannuksissa säästää jopa 70%. Lisäksi lämmityksen tuottama työmäärä vähenee, sillä maalämpöjärjestelmä on lähes vaivaton. Lämpöpumpulle suoritetaan vuosittainen huolto ja samalla varmistetaan, että järjestelmä toimii taloudellisesti ja luotettavasti. Vaivaton maalämpöjärjestelmä ilmoittaa tekstiviestillä, jos järjestelmässä on jokin häiriö, jolloin lämpöpumppun voidaan tehdä säätöjä myös etänä.

Ilmainen energia-arviointi

Tilaa veloituksetta asiantuntija kotiisi arvioimaan maalämmön säästöt!Kerromme lisää maalämmön asennuksesta ja juuri teille sopivimmasta ratkaisusta.