Ajankohtaista

Kuluttajan ei tarvitse huolestua kylmä- ja lämpöpumppualan lakimuutoksista

Ilmalämpöpumput yleistyneet

Maaliskuun alussa kaikissa EU-maissa voimaan tullut uusi F-kaasuasetus tuo paljon muutoksia kylmäaineisiin ja -laitteisiin, mutta kuluttajien ja laitteiden käyttäjien ei tarvitse olla huolissaan. Uusia laitteita tulee olemaan saatavilla ja vanhoja laitteita saa käyttää ja huoltaa.

Ilmastoa voimakkaasti lämmittävien fluorattujen kasvihuonekaasujen eli niin sanottujen F-kaasujen päästöjä vähennetään merkittävästi uudella F-kaasuasetuksella, joka astui voimaan 11.3.2024. Sen seurauksena lämpöpumput ja kylmälaitteet siirtyvät vähitellen käyttämään ympäristöystävällisempiä, ilmastoa vähemmän lämmittäviä kylmäaineita.

Suurista muutoksista huolimatta ei nykyisten laitteiden käyttäjien eikä kuluttajien tarvitse olla huolissaan. ”Kuluttajan ei tarvitse olla huolissaan, sillä laitteita uusilla kylmäaineilla löytyy sitä mukaan, kun asetus vaatii, laitteet ovat yhtä luotettavia ja ne tuskin ovat kalliimpia. Myös vanhoja laitteita saa käyttää ja huoltaa”, sanoo Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Vastaava tilanne on ammattikäytössä olevilla laitteilla. ”Olemassa olevan laitekannan ylläpito ja huolto on mahdollistettu uudessa asetuksessa eli nykyisten laitteiden käyttäjien ei tarvitse olla huolissaan omien laitteiden suunnitellun elinkaaren aikana”, Suomen Kylmäliikkeiden Liiton toimitusjohtaja Pauli Tarna sanoo. ”Laitetarjontaan, laitteiden tehokkuuteen ja järjestelmien hintoihin kylmäaineiden muuttuminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia”, hän tiivistää.

Kylmä- ja lämpöpumppualalle uusi F-kaasuasetus tuo paljon muutoksia. Siksi alan koulutuksen kehittäminen on myös huomioitu uudessa lainsäädännössä. ”Alan toimijoilta vaaditaan paljon uutta osaamista. Lisäksi uuden F- kaasuasetuksen seurauksena kylmäaineita käsittelevien pätevyysvaatimukset laajenevat koskemaan kaikkia fluorattuja kylmäaineita ja vaihtoehtoisia, myös luonnollisia kylmäaineita. Koulutus ja pätevöitymisjärjestelmä muuttuvat vastaamaan uusia vaatimuksia”, Tarna ja Hirvonen sanovat.

Lämpöpumppujen toiminta perustuu joko F-kaasuihin tai niille vaihtoehtoisiin aineisiin, kuten luonnollisiin kylmäaineisiin. F-kaasuasetuksella ohjataan markkinoita kohti mahdollisimman ilmastoystävällisiä ja energiatehokkaita laitteita. Ympäristöministeriö kertoo sivuillaan, että uusien asetusten toimilla EU:n alueella voidaan välttää hiilidioksidiekvivalentteina noin 500 megatonnin päästöt vuoteen 2050 mennessä. Määrä vastaa noin kymmenkertaisesti Suomen vuoden 2022 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä.

Lämpöpumppujen käyttö on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Taustalla on ollut energian hinnan nousu, mutta pidemmällä aikavälillä vielä merkittävämpi tekijä on vihreä siirtymä ja pyrkimys hiilineutraaliin Suomeen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pauli Tarna, Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry, p. 040 161 8575, pauli.tarna@skll.fi Toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen, Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, p. 050 500 2751, jussi.hirvonen@sulpu.fi
Neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö, p. 0295 250 209, eeva.nurmi@gov.fi Asiantuntija Annika Johansson, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 252 006, ods.f-kaasut@syke.fi

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry on kylmäalan teollisten ja kaupallisten yritysten ja yhteisöjen keskusjärjestö, joka edistää kylmäalan toimintaedellytysten kehitystä Suomessa. Liiton jäsenenä on noin 200 yritystä, jotka edustavat urakoitsijoita, valmistajia, tukkuliikkeitä ja suunnittelutoimistoja. Lisätietoja www.skll.fi.

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry edustaa lämpöpumppualan kaikkien tasojen yrityksiä asentajista, suunnittelijoista, porareista maahantuojiin ja valmistajiin. Vaikutustyön tavoitteena on, että lämpöpumput ovat halutuin ja ympäristöystävällisin tapa tuottaa lämmitystä ja jäähdytystä. Lämpöpumpuilla Suomi vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, lisää uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa energiatehokkuutta EU:n tavoitteiden mukaisesti. SULPU vaikuttaa jäsenten edustajana ja lämpöpumppualan toimintaedellytysten kehittäjänä kansallisissa ja kansainvälissä verkostoissa ja tukee toimialan kasvua, koulutusta ja laadun kehittymistä yhteistyössä lainsäätäjien ja viranomaisten kanssa. Lisätietoja www.sulpu.fi.

Viimeisimmät artikkelit